Nước thải (Waste water)

Trang chủ » Tài liệu » Nước thải (Waste water) » Các thông số chính trong kiểm soát nước thải

Các thông số chính trong kiểm soát nước thải

Thứ tư, 05/10/2011, 14:44 GMT+7
Các thông số chính trong quan trắc nước thải

pH
Quan trắc liên tục thông số pH đóng vai trò quan trọng trong việc báo động kịp thời tình trạng khẩn cấp của hệ thống khi có vấn đề. Hơn nữa, quan trắc pH tại các vị trí khác nhau trong quy trình hệ thống xử lý nước thải giúp duy trì “sức khỏe” vi khuẩn, tối ưu lượng hóa chất sử dụng và ngăn ngừa các quá trình ăn mòn để kiểm soát chi phí vận hành hệ thống.

Oxy hòa tan
Quá trình xử lý bằng bùn hoạt tính cho xử lý nước thải đòi hỏi phải cung cấp lượng oxy ổn định để hoạt động hiệu quả. Thiếu oxy lượng vi khuẩn sẽ sụt giảm, các vi khuẩn tùy nghi hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến tạo mùi và các sản phẩm trung gian gây mùi hôi khác. Vì quá trình này chiếm gần 70% chi phí năng lượng vận hành của một nhà máy xử lý nước thải cho nên kiểm soát hàm lượng oxy chính xác góp phần giảm thiểu chi phí và tăng hiệu suất xử lý.

Độ đục và Tổng rắn lơ lửng
TSS thường được dùng trong kiểm soát hệ thống tuyển nổi khí, thiết bị khử nước, bể lắng dòng vào, dòng ra, hệ thống tuần hoàn bùn và thải bỏ bùn hoạt tính. Khi áp dụng vào hệ thống feed polymer, kết quả sẽ giúp kiểm soát và tiết kiệm lượng polymer sử dụng đáng kể.

Chất hữu cơ
Trong nước thải có tải lượng hữu cơ cao, các thiết bị sử dụng xử lý hóa chất và quy trình vật lý để giảm mức tải và để tái sử dụng hay thải trở lại môi trường. Hiệu quả quản lý chất hữu cơ chủ yếu là thông số Nhu cầu oxy hòa tan (BOD). Tuy nhiên, bởi vì thời gian kiểm tra phải mất 5 ngày mới có kết quả, các thông số khác như Nhu cầu oxy hóa học (COD), Tổng hữu cơ cacbon (TOC) và Hệ số hấp thụ quang phổ (SAC) có thể được dùng thay thế. Những thông số này kiểm tra nhanh chóng, dễ phát hiện sớm vấn đề và giảm chi phí vận hành cũng như duy trì. COD thì liên quan đến thao tác thí nghiệm đơn giản trong phòng lab, chỉ mất 2 giờ. Phân tích liên tục TOC cung cấp kết quả mỗi 15 phút và UV254 (SAC) quan trắc liên tục chất hữu cơ mà không cần dùng hóa chất hay hệ thống thu mẫu.