Nước thải (Waste water)

Trang chủ » Tài liệu » Nước thải (Waste water) » Loại bỏ Nitơ trong xử lý nước thải

Loại bỏ Nitơ trong xử lý nước thải

Thứ hai, 10/09/2012, 17:01 GMT+7
 Loại bỏ nitơ như thế nào?

 

Nitơ đi vào nhà máy xử lý nước thải chủ yếu ở dạng amonia và được loại bỏ bằng quá trình sinh học. Tận dụng quá trình sục khí ở bể xử lý sinh học hiếu khí, quá trình nitrat hóa đồng thời cũng diễn ra nhờ các sinh vật hiếu khí để chuyển đổi amonia thành nitrit và sau cùng là nitrat. Việc loại bỏ nitơ sẽ diễn ra ở giai đoạn khử nitrat hóa khi sinh vật tiêu thụ oxy từ nitrat để chuyển đổi chúng thành khí nitơ thoát ra bay vào khí quyển.

 

Tiết kiệm chi phí năng lượng

Việc sục khí cho bể sinh học có thể chiếm 70% kinh phí của một nhà máy bởi vì hầu hết các nhà máy xử lý nước thải luôn để chạy bơm sục khí 24/7 cho an toàn. Biết được mức độ nitrat và amoni theo từng mùa hay từng thời điểm trong ngày rất quan trọng để vận hành bơm hợp lý.

Giải pháp sản phẩm

Đo cái gì và như thế nào?

Hach cung cấp đồng bộ thiết bị đo lường on-line kiểm soát quan trăc liên tục nước thải cũng như các thiết bị hóa chất để kiểm tra trong phòng thí nghiệm.

Giải pháp online

Amonia

AMTAX™ sc

Amoni

NH4D sc

Oxy hòa tan

Hach LDO® 2

Nitrat

NITRATAX™ sc

Nitrat

NO3D sc

Chất hữu cơ

UVAS sc

pH/ORP

ORP sc

pH

pHD™ Differential sc

Mức bùn

SONATAX sc

SS/độ đục

SOLITAX® sc

Lấy mẫu tự động

Hach Sigma 900

Giải pháp lab

 

Thiết bị

 

Máy quang phổ

 

Máy so màu

Oxy hòa tan

HQd Meter

ORP

HQd Meter

pH

HQd Meter

SS/độ đục

TSS Portable


Thuốc thử

Amonia

 

Nirat

 

Nitrit

 

Tổng N

 

BOD

 

Oxy hòa tan:

 

TKN

 

pH: