Nước thải (Waste water)

Trang chủ » Tài liệu » Nước thải (Waste water) » Loại bỏ Photpho trong xử lý nước thải

Loại bỏ Photpho trong xử lý nước thải

Thứ hai, 10/09/2012, 17:04 GMT+7
  

Loại trừ photpho bằng phương pháp hóa học

Photpho không tồn tại ở dạng khí như nitơ nên phải được chuyển từ dạng hòa tan thành dạng kết tủa để loại bỏ khỏi nước thải. Phương pháp hóa học là sử dụng các loại phèn nhôm để tạo hợp chất kết tủa với photpho và loại bỏ chúng ra khỏi nước thải.

Loại trừ photpho bằng phương pháp sinh học

Sử dụng vi sinh vật tích lũy nội tế bào polyphotphat (PAOs) để loại bỏ photpho trong nước thải bằng phương pháp sinh học. Trong môi trường kị khí, PAOs tiêu thụ các hợp chất axit no bay hơi (VFA) đồng thời thải bỏ photphat ra ngoài. Trong môi trường hiếu khí, PAOs tích lũy lượng photphat nhiều hơn mức chúng có thể tiêu thụ và do đó một lượng lớn photphat có thể lượng loại bỏ khỏi nước thải dưới dạng bùn sinh học nhờ PAOs lắng tụ ở bể lắng thứ cấp.

Tiết kiệm năng lượng và chi phí hóa chất   

Thông thường trong loại bỏ photpho hóa học, lượng photpho dòng thải định mức trung bình được sử dụng để thiết lập liều lượng tĩnh. Điều này dẫn đến việc sử dụng quá hoặc dưới mức cần thiết làm lãng phí và bị vi phạm về xả thải. Sử dụng dữ liệu liên tục để điều khiển việc định lượng hóa chất sử dụng sẽ giúp cắt giảm chi phí sử dụng hóa chất xử lý.

Trong xử lý sinh học, việc sục khí chiếm 70% kinh phí của một nhà máy bởi vì hầu hết các nhà máy xử lý nước thải luôn để chạy bơm sục khí 24/7 cho an toàn. Biết được mức độ photphat rất quan trọng vận hành bơm hợp lý giảm chi phí năng lượng để bơm hoạt động.

Giải pháp sản phẩm

Đo cái gì và như thế nào?

Hach cung cấp đồng bộ thiết bị đo lường on-line kiểm soát quan trắc nước thải cũng như các thiết bị hóa chất dùng kiểm tra trong phòng thí nghiệm.

Giải pháp đo On-Line

Photphat

PHOSPHAX sc

Oxy hòa tan

Hach LDO® 2

Chất hữu cơ

UVAS sc

pH/ORP

ORP sc

pH

pHD™ Differential sc

Mức bùn

SONATAX sc

SS/độ đục

SOLITAX® sc

 

Lấy mẫu tự động

Hach Sigma 900

Giải pháp lab

 

Thiết bị

 

Máy quang phổ

 

Máy so màu

Oxy hòa tan

HQd Meter

ORP

HQd Meter

pH

HQd Meter

SS/độ đục

TSS Portable

 

Thuốc thử

BOD

 

Oxy hòa tan:

 

Photphat:

 

pH:

 

Tổng photpho: