Thông báo sản phẩm mới

Trang chủ » Tin Tức » Thông báo sản phẩm mới » Bộ kit cho điện cực ISE dòng IntelliCAL

Bộ kit cho điện cực ISE dòng IntelliCAL

Thứ hai, 30/01/2012, 10:59 GMT+7

Hach giới thiệu trọn bộ kit phân tích dùng với điện cực chọn loc ion (ISE) dòng IntelliCAL, bộ kit sẽ bao gồm điện cực, dung dịch chuẩn và hóa chất điều chỉnh lực ion giúp việc đặt hàng đơn giản hơn khi cần phân tích các ion bằng máy đo HQd để bàn và điện cực ISE.


Mã đặt hàng cho các bộ kit tương ứng với 6 điện cực IntelliCAL ISE (IntelliCAL ISENH3181 Ammonia ISE, ISENH4181Ammonium ISE, ISECL181 Chloride ISE, ISEF121 Fluoride ISE, ISENO3181 Nitrate ISE và ISENA381 Sodium ISE) hiện có trên thị trường phân tích các thông số: amoniac, amoni, clorua, florua, nitrat và natri
 
Mỗi bộ kit- IntelliCAL Analysis Package- gồm:
Điện cực ISE IntelliCAL
Các dung dịch chuẩn phù hợp cho thông số phân tích (2 hoặc 3 dung dịch)
Hóa chất điều chỉnh lực ion (dạng bột, 100 gói)
Dung dịch điện ly/màng thay thế (nếu có dùng)
 
Chỉ cần đặt một mã hàng đã có đầy đủ các hóa chất, điện cực cần thiết để phân tích và không sợ nhầm lẫn, thiếu hoặc chọn sai nồng độ dung dịch chuẩn theo thông số phân tích
 
Ví dụ đối với IntelliCAL ISEF121 Fluoride ISE thì phương pháp mặc định hiệu chuẩn tại các điểm 0.5 mg/L, 1.0 mg/L và 2.0 mg/L Fluoride cho nên trong bộ kit sẽ gồm các dung dịch chuẩn với nồng độ tương ứng 3 điểm của phương pháp.
 
Ngoài ra việc đặt mua theo kit sẽ giúp tiết kiệm 5% chi phí so với việc đặt mua từng loại riêng.
 
Mã đặt hàng
 
Kit
Mô tả
ISENH3181AP
IntelliCAL Ammonia ISE Analysis Package
Thành phần
Item #
Mô tả
Số lượng
ISENH318101
IntelliCAL ISENH3181 Ammonia ISE 1 m cable
1
2541249
Ammonia Electrode Storage Solution, 500 mL
1
4447169
Ammonia Ionic Strength Adjustor Powder Pillows, pk 100
1
5812711
IntelliCAL Ammonia ISE Membrane Modules, pk 3
1
189149
Standard Solution, Nitrogen-Ammonia, 1 mg/L, 500 mL
1
15349
Standard Solution, Nitrogen-Ammonia, 10 mg/L, 500 mL
1
2406549
Standard Solution Nitrogen-Ammonia, 100 mg/L, 500 mL
1
 
 
 
ISECL181AP
ISECL181AP IntelliCAL Chloride ISE Analysis Package
Thành phần
Item #
Mô tả
Số lượng
ISECL18101
IntelliCAL ISECL181 Chloride ISE, 1 m cable
1
2318069
Chloride Ionic Strength Adjustor Powder Pillows, pk 100
1
2370853
Standard Solution, Chloride, 100 mg/L, 1 L
1
18349
Standard Solution, Chloride, 1000 mg/L, 500 mL
1
 
 
 
ISEF121AP
IntelliCAL Fluoride ISE Analysis Package
Thành phần
Item #
Mô tả
Số lượng
ISEF12101
IntelliCAL ISEF121 Fluoride ISE, 1 m cable
1
258999
Fluoride Ionic Strength Adjustor Powder Pillows, pk 100
1
40505
Standard Solution, Fluoride, 0.5 mg/L, 500 mL
1
29149
Standard Solution, Fluoride, 1.0 mg/L, 500 mL
1
40520
Standard Solution, Fluoride, 2.0 mg/L, 500 mL
1
 
 
 
ISENH4181AP
IntelliCAL Ammonium ISE Analysis Package
Thành phần
Item #
Mô tả
Số lượng
ISENH418101
IntelliCAL ISENH4181 Ammonium ISE, 1 m cable
1
2980699
Ammonium Ionic Strength Adjustor Powder Pillows, pk 100
1
15349
Standard Solution, Nitrogen-Ammonia, 10 mg/L, 500 mL
1
2406549
Standard Solution Nitrogen-Ammonia, 100 mg/L, 500 mL
1
 
 
 
ISENO3181AP
IntelliCAL Nitrate ISE Analysis Package
Thành phần
Item #
Mô tả
Số lượng
ISENO318101
IntelliCAL ISENO3181 Nitrate ISE, 1 m cable
1
2984799
 
IntelliCAL Nitrate Ionic Strength Adjustor Powder Pillows, pk
100
1
204649
Standard Solution, Nitrogen-Nitrate, 1.0 mg/L, 500 mL
1
30749
Standard Solution, Nitrogen-Nitrate, 10 mg/L, 500 mL
1
194749
Standard Solution, Nitrogen-Nitrate, 100 mg/L, 500 mL
1
 
 
 
ISENA381AP
IntelliCAL Sodium ISE Analysis Package
Thành phần
Item #
Mô tả
Số lượng
ISENA38101
IntelliCAL ISENA381 Sodium ISE, 1 m cable
1
4451569
Sodium Ionic Strength Adjustor Powder Pillows, pk 100
1
2965150
Sodium ISE Filling Solution, 0.02 M NH4Cl, 50 mL
1
2965700
Fill solution bottle dispensing cap
1
12318153
Standard Solution, Sodium, 100 mg/L, 1 L
1
1474949
Standard Solution, Sodium, 1000 mg/L, 500 mL
1