Thông báo sản phẩm mới

Trang chủ » Tin Tức » Thông báo sản phẩm mới » Tiết kiệm 5% chi phí khi đặt mua trọn bộ kit sensION+ ISE

Tiết kiệm 5% chi phí khi đặt mua trọn bộ kit sensION+ ISE

Thứ tư, 28/11/2012, 15:42 GMT+7

Điện cực chọn lọc ion model sensION  (ISE) giờ đây có thể đặt mua trọn gói kèm các hóa chất cần thiết phục vụ cho việc phân tích ion NO3-, F-, Cl-, NH4


Bộ kit gồm có điện cực sensIONplus ISE, các dung dịch chuẩn tương ứng (2 hoặc 3 tùy theo thông số) và hóa chất điều chỉnh lực ion ISA (100 gói)

Nếu bạn đã có sẵn máy đo để bàn Hach sensION+ (model MM340, MM374, MM378) đang sử dụng đo pH, EC, DO và muốn đo thêm chỉ tiêu NO3-, F-, NH4+ thì có thể đặt mua theo một mã hàng duy nhất cho trọn bộ kit để tiết kiệm 5% chi phí thay vì phải mua riêng điện cực, hóa chất, dung dịch chuẩn theo từng mã sản phẩm riêng biệt như trước đây.


Ưu điểm:

Đơn giản cho việc mua hàng

Đảm bảo không bị thiếu hóa chất cần thiết cho phân tích (chất chuẩn & ISA)

Đảm bảo đúng hóa chất cho từng thông số dùng điện cực sensION+ ISE

 

Kit

Mô tả

LZW9652AP.97.02

sensION+ Chloride ISE Analysis Package

Gồm các thành phần

Mã hàng

Mô tả

Số lượng

LZW9652C.97.002

sensION+ 9652C Combination Chloride ISE

1

2318069

Chloride Ionic Strength Adjustor Powder Pillows, pk 100

1

2370853

Standard Solution, Chloride, 100 mg/L, 1 L 1

1

18349

Standard Solution, Chloride, 1000 mg/L, 500 mL

1

 

Kit

Mô tả

LZW9655AP.97.02

sensION+ Fluoride ISE Analysis Package

Gồm các thành phần

Mã hàng

Mô tả

Số lượng

LZW9655C.97.002

sensION+ 9655C Combination Fluoride ISE

1

258999

Fluoride Ionic Strength Adjustor Powder Pillows, pk 100

1

40505

Standard Solution, Fluoride, 0.5 mg/L, 500 mL

1

29149

Standard Solution, Fluoride, 1.0 mg/L, 500 mL

1

40520

Standard Solution, Fluoride, 2.0 mg/L, 500 mL

1

 

Kit

Mô tả

LZW9663AP.97.02

sensION+ Ammonium ISE Analysis Package

Gồm các thành phần

Mã hàng

Mô tả

Số lượng

LZW9663C.97.002

sensION+ 9663C Combination Ammonium ISE

1

2980699

Ammonium Ionic Strength Adjustor Powder Pillows, pk 100

1

15349

Standard Solution, Nitrogen-Ammonia, 10 mg/L, 500 mL

1

2406549

Standard Solution Nitrogen-Ammonia, 100 mg/L, 500 mL

1

 

Kit

Mô tả

LZW9662AP.97.02

sensION+ Nitrate ISE Analysis Package

Gồm các thành phần

Mã hàng

Mô tả

Số lượng

LZW9662C.97.002

sensION+ 9662C Combination Nitrate ISE

1

2984799

IntelliCAL Nitrate Ionic Strength Adjustor Powder Pillows, pk 100

1

204649

Standard Solution, Nitrogen-Nitrate, 1.0 mg/L, 500 mL

1

30749

Standard Solution, Nitrogen-Nitrate, 10 mg/L, 500 mL

1

194749

Standard Solution, Nitrogen-Nitrate, 100 mg/L, 500 mL

1