Đào Tạo

Trang chủ » Tin Tức » Đào Tạo » Thông báo lớp Thiết bị phân tích chất lượng nước và nước thải

Thông báo lớp Thiết bị phân tích chất lượng nước và nước thải

Thứ tư, 02/01/2013, 10:48 GMT+7

 


Mã lớp: Lab02-WW (miễn phí)

Đối tượng: Nhân viên phòng thí nghiệm nước thải , nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải, trạm quan trắc nước mặt, nước thải tự động.

Số lượng: tối đa 8 học viên (chỉ mở lớp khi có ít nhất 5 học viên)

Thời gian học: 1 ngày (bắt đầu 8:30am, kết thúc 4:00pm), ngày 17/01/2013

Địa điểm: VPĐD Hach Việt Nam tại TPHCM

Chứng nhận tham gia khóa học do Hach Việt Nam cấp cho học viên đạt yêu cầu.

Tóm tắt nội dung đào tạo:

Kết hợp trình bày lý thuyết kĩ thuật phân tích với thực hành trên các thiết bị lab và process cho một số chỉ tiêu chất lượng nước và nước thải. Giới thiệu nguyên lý đo theo phương pháp so màu, phương pháp điện hóa ứng dụng trong các thiết bị lab, so sánh với công nghệ đo đạc của các thiết bị process về chỉ tiêu pH, oxy hòa tan, clo (dư/tổng). Phương pháp hiệu chuẩn, kiểm chuẩn và bảo dưỡng thiết bị đo tự động, liên tục đúng cách. Thực hành phân tích clo, pH, oxy hòa tan trên máy quang phổ DR3900, Pocket Colorimeter II, HQ40d so sánh đánh giá kết quả của sensor pHD, LDO 2 hoạt động với bộ điều khiển sc1000.

Lịch học chi tiết:

Buổi sáng

Giới thiệu về Hach                                                                                

Giới thiệu phép so màu và máy quang phổ Hach DR3900, máy đo cầm tay Pocket colorimeter II

Cách sử dụng máy (cài đặt, vận hành, các phương pháp đo của Hach …)

Hóa học về clorin

Thực hành phân tích clo dư và clo tổng số, phương pháp Hach 8021, 8167

Giới thiệu phép đo điện hóa

Cách sử dụng máy đo đa chỉ tiêu cầm tay HQ40d, máy đo hiện trường model sensION PH1 (cài đặt, vận hành, các phương pháp đo của Hach …)

Ưu điểm của sensor pHD so với điện cực pH truyền thống

Buổi chiều:

Thực hành đo pH, sử dụng điện cực theo phương pháp Hach 8156

Chuẩn bị điện cực và cài đặt sử dụng

Xử lý điện cực, bảo dưỡng, hiệu chuẩn và cách bảo quản

Thực hiện cài đặt, hiệu chuẩn sensor pHD trên sc1000 controller. Kiểm chuẩn bằng thiết bị đo cầm tay HQ40d với điện cực PHC101.

Giới thiệu nguyên lý đo quang ứng dụng đo oxy hòa tan

Ưu điểm của sensor LDO 2 so với sensor đo oxy hòa tan bằng kĩ thuật màng truyền thống

Thực hành hiệu chuẩn và cách bảo dưỡng định kì cho thiết bị

Kiểm tra và tổng kết          

Đăng kí tham gia, vui lòng gửi thông tin (Tên, Điện thoại, Công ty) đến vietnam@hach.com trước ngày 14/01/2013.