Đào Tạo

Trang chủ » Tin Tức » Đào Tạo » Lớp đào tạo kĩ năng phân tích chất lượng nước thải

Lớp đào tạo kĩ năng phân tích chất lượng nước thải

Thứ hai, 11/03/2013, 11:42 GMT+7

- Mã lớp: Lab03-WW (cơ bản), miễn phí
- Đối tượng: Nhân viên phòng thí nghiệm nước thải, nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải.
- Thời gian học: từ 8:00am đến 4:30pm, dự kiến ngày 16/5/2013
- Địa điểm: VPĐD Hach Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh
- Số lượng: tối đa 8 học viên (chỉ mở lớp khi có ít nhất 5 học viên)


Tóm tắt nội dung đào tạo:

Lớp học được thiết kế với nội dung chia làm 2 phần, lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết giới thiệu các thiết bị và kĩ thuật phân tích chất lượng nước trong nước thải sinh hoạt/công nghiệp.Thực hành phân tích một số chỉ tiêu quan trọng như COD, NH3-N, độ màu, photphat, nitrat… áp dụng các phương pháp so màu (sử dụng máy quang phổ của hãng Hach Model DR2800/DR3900, máy so màu cầm tay DR890).

Mục tiêu: Nắm rõ phương pháp phân tích, nguyên lý đo của từng phương pháp. Cách vận hành, bảo quản thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Lịch học chi tiết:                                                         

Lý thuyết:

Giới thiệu phép so màu và nguyên lý đo của máy quang phổ, máy so màu

Hóa học COD.

Kiểm soát N, P trong xử lý nước thải. Phân biệt độ màu Pt-Co và độ màu ADMI

Thực hành:                               

Chuẩn bị mẫu trắng, mẫu đo, mẫu chuẩn

Cách sử dụng bếp nung DR200 để phá mẫu

Đánh giá kết quả, kiểm tra độ chuẩn xác trên máy quang phổ, máy so màu

Thực hành phân tích COD, phương pháp Hach 8000 (dichromate) 

Thực hành phân tích Ammonia, phương pháp Hach 8155, 10023 (salicylate)

Thực hành phân tích Nitrat, phương pháp Hach 8039, 8171 (NitraVer5)

Thực hành phân tích Photphat, phương pháp Hach 8048 (PhosVer3)

Thực hành đo độ màu, phương pháp Hach 8025 (độ màu thực và biểu kiến)

Kiểm định phần quang học của máy quang phổ DR3900 bằng bộ kính lọc chuẩn của Hach (LZV537)

Kiểm tra và tổng kết

 

Đăng kí tham gia, vui lòng gửi thông tin (Tên, Email, Điện thoại, Công ty) đến vietnam@hach.com trước ngày 13/5/2013.