Đào Tạo

Trang chủ » Tin Tức » Đào Tạo » Lớp đào tạo kĩ năng phân tích chất lượng nước thải

Lớp đào tạo kĩ năng phân tích chất lượng nước thải

Thứ sáu, 08/11/2013, 13:52 GMT+7

- Mã lớp: Lab07-WW (chuyên đề xác định C, N, P), MIỄN PHÍ
- Đối tượng: Nhân viên phòng thí nghiệm nước thải, phòng kiểm soát chất lượng, nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải.
- Thời gian học: từ 8:00am đến 4:00pm, ngày 28/11/2013. Địa điểm: VPĐD Hach Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Số lượng: tối đa 8 học viên


Tóm tắt nội dung đào tạo:

Lớp học được thiết kế với nội dung chia làm 2 phần, lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết giới thiệu về chất dinh dưỡng (N, P) trong nước và nguyên nhân kiểm soát. Các phương pháp phân tích và ưu nhược điểm của từng phương pháp. Thực hành phân tích một số dạng của N và P như NH3, NO3, Orthophotphat, tổng P kết hợp phân tích COD, áp dụng các phương pháp so màu (sử dụng máy quang phổ của Hach Model DR3900, máy so màu cầm tay DR890, bếp phá mẫu DRB200).

Mục tiêu: Nắm rõ phương pháp phân tích, nguyên lý đo của từng phương pháp. Cách vận hành, bảo quản, hiệu chuẩn thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Nội dung chi tiết:                                                        

Lý thuyết:

Giới thiệu phép so màu và nguyên lý đo của máy quang phổ, máy so màu.

Hóa học COD. Phương pháp phân tích N, P trong phòng thí nghiệm. 

Kiểm soát chất lượng phân tích, đánh giá độ tin cậy của kết quả

Ưu/nhược điểm của từng phương pháp.

Thực hành:                               

Chuẩn bị mẫu, một số lưu ý về chất gây nhiễu, phương pháp dung dịch chuẩn

Cài đặt bếp nung DR200 để phá mẫu cho phân tích COD và Tổng P

Thực hành phân tích COD, phương pháp Hach 8000, HR và LR (Dichromate)      

Thực hành phân tích Ammonia, phương pháp Hach 8155, 10023 (Salicylate)

Thực hành phân tích Nitrat, phương pháp Hach 8039, 8171 (NitraVer5)

Thực hành phân tích Photphat, phương pháp Hach 8048 (PhosVer3)

Thực hành phân tích Tổng P, phương pháp Hach 10127, HR (Molybdovanadate)

 

Nhận xét kết quả và tổng kết