Đào Tạo

Trang chủ » Tin Tức » Đào Tạo » Lớp đào tạo kĩ năng phân tích chất lượng nước

Lớp đào tạo kĩ năng phân tích chất lượng nước

Thứ ba, 08/07/2014, 12:44 GMT+7

Sử dụng thiết bị của hãng Hach-Mỹ

Laboratory Skills for Drinking Water Operators

Mã lớp: Lab08-DW (cơ bản), MIỄN PHÍ

Đối tượng: Kĩ thuật viên phòng thí nghiệm, vận hành xử lý nước, phòng kiểm soát chất lượng. Các bạn sinh viên có quan tâm đến phân tích chất lượng nước.


Thời gian học: từ 8:00am đến 4:00pm, dự kiến ngày 24/7/2014

Địa điểm: VPĐD Hach Việt Nam, 35 Tôn Đức Thắng, lầu 11 tòa nhà Green Power, Q1, TPHCM

Số lượng: tối đa 10 học viên (chỉ mở lớp khi có ít nhất 5 học viên đăng kí)


Tóm tắt nội dung:

Lớp học được thiết kế với nội dung chia làm 2 phần, lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết giới thiệu các hệ thống và kĩ thuật phân tích chất lượng nước trong lĩnh vực nước cấp. Thực hành phân tích một số chỉ tiêu quan trọng như pH, Clo tự do, Fe, Mn, độ đục áp dụng các phương pháp so màu (sử dụng máy quang phổ DR3900, máy so màu cầm tay PCII, test kit đĩa quay so màu), phương pháp điện hóa (máy đo cầm tay HQd40, sensION PH1) và phương pháp đo độ đục (máy 2100Q). Mục đích của khóa học nhằm giúp người học nắm rõ nguyên lý của phương pháp phân tích, đánh giá kết quả phân tích cũng như cách bảo quản và kiểm tra hoạt động của thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Lịch học chi tiết:

Tổng quan về xử lý nước cấp                                                                               (8:00 – 8:15)

Sự khử trùng nước  –  quá trình clo hóa vs. cloramin                                          (8:15 – 8:45)

Giới thiệu phép so màu và hóa học phân tích về Clo                                           (8:45 – 9:00)

Thực hành – phương pháp so màu xác định các thông số                                  (9:00 – 10:15)

Clo tự do, tổng và sắt

Chuẩn bị mẫu trắng, mẫu đo, mẫu chuẩn

Kiểm chuẩn, đánh giá kết quả

GIẢI LAO                                                                                                          (10:15 – 10:30)

Thực hành – phương pháp so màu (tiếp theo)                                               (10:30 – 11:45)

Mangan, Amonia tự do

Chuẩn bị mẫu trắng, mẫu đo, mẫu chuẩn

Kiểm chuẩn, đánh giá kết quả

ĂN TRƯA                                                                                                         (12:00 – 13:00)

Lý thuyết về pH, thực hành                                                                               (13:00 – 14:30)

Xử lý điện cực, bảo dưỡng, hiệu chuẩn và cách bảo quản

Lý thuyết về độ đục, thực hành                                                                          (14:30 – 15:45)

            Hiệu chuẩn và kiểm chuẩn

            Kĩ thuật đo mẫu có mức độ đục thấp

Q&A                                                                                                                   (15:45 – 16:00)

Đăng kí tham gia, vui lòng gửi thông tin (Họ tên, điện thoại, công ty) đến vietnam@hach.com trước ngày 21/7/2014.