Nước thải (Waste water)

Trang chủ » Tài liệu » Nước thải (Waste water) » Kiểm soát chất hữu cơ trong xử lý nước thải

Kiểm soát chất hữu cơ trong xử lý nước thải

Thứ hai, 10/09/2012, 17:07 GMT+7
 Kiểm soát chất hữu cơ- Hoạt động như thế nào


Nước thải công nghiệp có thành phần và thể tích rất khác nhau. Việc rò rỉ hoặc chảy tràn ở khu vực sản xuất khác nhau có thể tạo ra lượng hữu cơ cao đi vào nhà máy xử lý nước thải mà không được kiểm soát. 
Tiết kiệm chi phí năng lượng

Điều này có thể làm tiêu tốn hàng nghìn đô la để khác phục hệ thống sinh học, vi phạm xả thải và bị phạt. Không chỉ gây thiệt hại lên hệ thống xử lý mà còn có thể làm thất thoát sản phẩm trong các công đoạn sản xuất. Với thiết bị đo lường online, bạn có thể phát hiện sự cố xảy ra ở từng quy trình sớm để có thể pha loãng, điều hòa nước thải ở bể tập trung trước khi đưa vào xử lý tiếp theo.

Giải pháp sản phẩm

Giải pháp online

TOC: Biotector TOC

UV: UVAS sc,

Máy lấy mẫu tự động: Hach Sigma 900

Chất rắn lơ lửng/độ đục: SOLITAX® sc

Chương trình quản lý dữ liệu


Giải pháp lab

Thiết bị

DR 6000™, máy quang phổ tử ngoại khả kiến

DR 3900™, máy quang phổ để bàn

Hóa chất

Nhu cầu oxy hóa học (COD)

Tổng cacbon hữu cơ (TOC)