Liên Hệ

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở TP.HCM

Địa chỉ: Phòng 1901, lầu 19, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam

Hotline: 098 898 7147 -  091 813 2020

Email: vietnam.info@hach.com

Thông tin yêu cầu

Bằng cách gửi, tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của Hach, bao gồm các lựa chọn về quyền riêng tư dữ liệu cá nhân của tôi như được nêu trong phần “Lựa chọn về quyền riêng tư của bạn”.
Nhập đỉa chỉ của bạn bên dưới để tìm đường đi
Kéo đường màu xanh trên bản đồ để thay đổi tuyến đường