Barium (Ba)

Sản Phẩm Nhóm Thang Đo Phương Pháp Mã Đặt Hàng Thuốc thử Tuân thủ USEPA
Máy quang phổ DR2700 - 2 - 100 mg/L Ba 8014, đo độ đục DR2700-01 1461142; 1206499; 254049; 245032; 27256 Không
Máy quang phổ DR2700 kèm pin Lithium - 2 - 100 mg/L Ba 8014, đo độ đục DR2700-01B1 1461142; 1206499; 254049; 245032; 27256 Không
Máy quang phổ DR2800 kèm pin Lithium - 2-100, 20-1000 và 200-10,000 mg/L 10251, máy quang phổ DR2800-01B1 1461142; 1206499; 254049; 245032; 27256 Không
Máy quang phổ DR3900 w/o RFID - 2 - 100 mg/L Ba 8014, đo độ đục LPV440.99.00002 1461142; 1206499; 254049; 245032; 27256 Không
Máy so màu cầm tay DR5000 - 2 - 100 mg/L Ba 8014, đo độ đục DR5000-03 1461142; 1206499; 254049; 245032; 27256 Không
Máy quang phổ DR5000 - 2-100, 20-1000 và 200-10,000 mg/L 10251, máy quang phổ DR5000-03 1461142; 1206499; 254049; 245032; 27256 Không
Máy quang phổ DR6000 w/o RFID - 2 - 100 mg/L Ba 8014, đo độ đục LPV441.99.00002 1461142; 1206499; 254049; 245032; 27256 Không
Máy so màu cầm tay DR820 - 0-80, 0-800 và 0-8000 ug/L 10251, máy DR/800 4844000 1206499 Không
Máy so màu cầm tay DR850 - 0-80, 0-800 và 0-8000 ug/L 10251, máy DR/800 4845000 1206499 Không
Máy so màu cầm tay DR890 - 0-80, 0-800 và 0-8000 ug/L 10251, máy DR/800 4847000 1206499 Không