BOD (Nhu cầu oxy sinh học)

Trang chủ » Danh Mục Chỉ Tiêu Đo » BOD (Nhu cầu oxy sinh học)
Sản Phẩm Nhóm Thang Đo Phương Pháp Mã Đặt Hàng Thuốc thử Tuân thủ USEPA
Nút chặn dùng cho chai BOD, 25/pk Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Dụng cụ phòng thí nghiệm mg/L BOD 8043 2943900 1486398; 1486266; 2918700; 1486510; 43149; 42849; 42953; 43049; 253335 Không
Tủ ủ BOD, model 205, 220/240Vac Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Dụng cụ phòng thí nghiệm mg/L BOD 8043 2616202 1486398; 1486266; 2918700; 1486510; 43149; 42849; 42953; 43049; 253335 Không
Giá đặt chai BOD, 12 chai - mg/L BOD 8043 2094200 1486398; 1486266; 2918700; 1486510; 43149; 42849; 42953; 43049; 253335 Không
Nắp đậy chai BOD, 6/pk - mg/L BOD 8043 241906 1486398; 1486266; 2918700; 1486510; 43149; 42849; 42953; 43049; 253335 Không
Chai BOD, 300mL, 117/cs, có thể thải bỏ - mg/L BOD 8043`` 2943100 1486398; 1486266; 2918700; 1486510; 43149; 42849; 42953; 43049; 253335 Không