Nước tinh khiết (Pure water)

Trang chủ » Tài liệu » Nước tinh khiết (Pure water) » Phương pháp xác định silica mức cực thấp không dùng Pour-Thru Cell

Phương pháp xác định silica mức cực thấp không dùng Pour-Thru Cell

Thứ năm, 02/05/2013, 11:06 GMT+7
Ghi chú: Phương pháp test này sử dụng cell nhựa vuông 1” được dùng trong phương pháp so màu xác định độ cứng (method 8374), mã đặt hàng: 2410212.Xử lý cell đo mẫu trước khi thực hiện test
: Đổ 1mL dung dịch thuốc thử Molybdate 3 vào cell nhựa và làm đầy bằng nước DI (nước khử ion). Đậy nắp cell và để yên trong 15 đến 30 phút. Việc này giúp loại bỏ silica còn sót lại trong cell. Chỉ thực hiện bước này khi có nghi ngờ cell bị nhiễm bẩn, không phải thực hiện mỗi khi tiến hành phân tích silica.

Mẫu trắng thuốc thử: Mở chức năng này để máy quang phổ loại trừ ảnh hưởng của mẫu trắng thuốc thử cho Molydbate 3. Giá trị được in trên mẫu trắng thuốc thử. Dùng bàn phím trên máy để nhập vào giá trị này để điều chỉnh thủ công giá trị của mẫu trắng thuốc thử.

1. Rửa sạch cell nhựa vuông 3 lần bằng mẫu cần phân tích

2. Đổ mẫu đầy đến vạch 25mL của cell nhựa vuông

3. Cho 0.5 mL thuốc thử Molydate 3. Đậy nắp cell lại và đảo ngược cell nhiều lần để xáo trộn hoàn toàn.

Ghi chú: Nếu bạn đang sử dụng Molydate 3 trong chai nhỏ giọt 100mL, đầu nhỏ giọt được đánh dấu ở vạch 1.0 và 0.5mL.

4. Chờ 4 phút, sử dụng đồng hồ đếm thời gian trên máy

5. Lấy nắp đậy cell và cho vào 0.5 mL thuốc thử Axit Citric. Đậy nắp lại và đảo ngược nhiều lần để xáo trộn.

Ghi chú: Nếu bang đang sử dụng Axit Citric chai nhỏ giọt 100mL, đầu nhỏ giọt  được đánh dấu ở vạch 1.0 và 0.5mL. 

6. Chờ 1 phút, sử dụng đồng hồ đếm thời gian trên máy 

7. Lau sạch bên ngoài cell để xóa dấu vân tay và đặt cell vào buồng đo của máy quang phổ và nhấn ZERO

9. Đặt cell trở lại buồng đo và nhấn READ.

Dụng cụ và thuốc thử cần cho quy trình phân tích này:

1. 1 inch square plastic cells (12/pkg), PN 2410212

2. ULR Silica Reagent Set (sử dụng Amino Acid F solution, 100 tests), PN 2553500

hay

ULR Silica Reagent Set (sử dụng Amino Acid F ampules, 40 tests), PN 2581400

hay

Amino Acid F Reagent Solution (100 mL), PN 2386442

3. Amino Acid F Reagent Solution, 1.2-mL ampules (20/pkg), PN 2386442

4. Citric Acid F Reagent Solution (500 mL), PN 2254249

5. Molybdate 3 Reagent Solution (500 mL), PN 199549

Tóm tắt phương pháp

Sự thay đổi cần thiết để làm thích nghi phương pháp Silica thang đo thấp cho phân tích phát hiện dạng vết của Silica trong phương pháp thang đo cực thấp. Các thuốc thử dạng lỏng cho thấy giá trị đọc được lặp lại và giá trị mẫu trắng thấp hơn nhờ đã loại trừ được độ đục thấp mà có thể tồn tại khi sử dụng thuốc thử dạng bột. Việc sử dụng thuốc thử dạng lỏng trong theo dõi liên tục silica cho phép thẩm định được hiệu suất hoạt động của máy phân tích online.