Tin Đào Tạo rss

Lớp đào tạo kĩ năng phân tích chất lượng nước

12:44 | 08/07/2014

Sử dụng thiết bị của hãng Hach-Mỹ

Laboratory Skills for Drinking Water Operators

Xem tiếp »

Khóa đào tạo dành cho các đại lý của Hach SEAKT 2014

10:20 | 12/05/2014

Khóa học: “Ứng dụng sản phẩm và kĩ thuật trong lĩnh vực nước công nghiệp”

Xem tiếp »

Lớp đào tạo kĩ năng phân tích chất lượng nước thải

01:52 | 08/11/2013

- Mã lớp: Lab07-WW (chuyên đề xác định C, N, P), MIỄN PHÍ
- Đối tượng: Nhân viên phòng thí nghiệm nước thải, phòng kiểm soát chất lượng, nhân viên vận hành...

Xem tiếp »

Lớp đào tạo kĩ năng phân tích chất lượng nước thải

08:52 | 21/10/2013

- Mã lớp: Lab06-WW (chuyên đề xác định C, N, P), MIỄN PHÍ
- Đối tượng: Nhân viên phòng thí nghiệm nước thải, phòng kiểm soát chất lượng, nhân viên...

Xem tiếp »

1 2 3 4